Các khoá học hiện có

  Khóa học "Thực hành Hóa phân tích" cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:

  - Quy trình sử dụng cân kỹ thuật, cân phân tích điện tử, các dụng cụ đo thể tích (pipet, bình định mức, buret)

  - Quy trình pha dung dịch chuẩn độ từ: ống chuẩn, hóa chất tinh khiết, hóa chất không tinh khiết

  - Quy trình định lượng một số hóa chất bằng phương pháp: acid - base, complexon, oxy hóa - khử, kết tủa

  Đây là khóa học hỗ trợ các em học sinh K51 trong việc nghiên cứu chương trình môn Tin học giành cho dược sỹ trung cấp chính quy!


  Danh mục khoá học