Available courses

  Khóa học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản theo từng tuần dựa trên phân phối chương trình Tiếng Anh 1 đang được giảng dạy trên lớp cho các khóa. Các bài học sẽ bao gồm phần Mục tiêu bài học, Vocabulary, Nội dung bài học và bài tập củng cố. Một số bài học sẽ có thêm các video clip để sinh viên luyện thêm kĩ năng nghe - nói. Cuối cùng sẽ có một bài lượng giá để sinh viên tự đánh giá khả năng của mình.

  Chúc các bạn sinh viên học tốt!


  Khóa học "Thực hành Hóa phân tích" cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:

  - Quy trình sử dụng cân kỹ thuật, cân phân tích điện tử, các dụng cụ đo thể tích (pipet, bình định mức, buret)

  - Quy trình pha dung dịch chuẩn độ từ: ống chuẩn, hóa chất tinh khiết, hóa chất không tinh khiết

  - Quy trình định lượng một số hóa chất bằng phương pháp: acid - base, complexon, oxy hóa - khử, kết tủa

  Đây là khóa học hỗ trợ các em học sinh K51 trong việc nghiên cứu chương trình môn Tin học giành cho dược sỹ trung cấp chính quy!

  Khóa học e-Learning Tin học dành cho đào tạo Dược sĩ Cao đẳng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về:

  - Tin học và Công nghệ thông tin.

  - Cách sử dụng máy tính; Quản lý thông tin trên máy tính và sử dụng tiếng Việt trên máy tính.

  - Sử dụng phần mềm ứng dụng M.S Word 2010, M.S Excel 2010, M.S PowerPoint 2010 để soạn thảo, lập bảng tính và trình diễn các báo cáo điện tử.

  - Sử dụng Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin.


  Course categories